Pravidla fóra Kia-Club.org

Diskuze o všem, co nelze zařadit do jiné sekce.
Discussion about everything what has not own section.

Pravidla fóra Kia-Club.org

Postby Beda » 12.03.2023 17:32

I. Všeobecná ustanovení

1 Tato pravidla upravují chování a komunikaci na fóru „Kia-Club.org“ (dále jen „fórum“) a další skutečnosti s tím související, jako např. registraci, tvorbu příspěvků, využívání informací, práva administrátora a moderátorů apod.

Platnost pravidel je trvalá a retroaktivní. Případné změny či doplňky v pravidlech budou vždy viditelně vyznačeny a návštěvníci fóra na ně budou upozorněni administrátorem nebo moderátory fóra.

2 Je-li v textu použito termínu „registrovaný člen“ (zkráceně i „člen“), rozumí se tím ten, kdo se úspěšně zaevidoval na fóru a je uveden v seznamu členů.

Je-li v textu použito termínu „neregistrovaná osoba“, rozumí se tím ten, kdo není zaevidovaný na fóru a který se pohybuje na webových stránkách fóra

Je-li v textu použito termínu „návštěvníci“, rozumí se tím registrovaní členové i neregistrované osoby.

3 Všichni registrovaní členové fóra jsou povinni seznámit se s těmito pravidly a dodržovat je. Svou registrací automaticky vyjadřují, že tato pravidla akceptují. V případě, že již registrovaný člen s pravidly nesouhlasí, je povinen zažádat administrátora fóra o smazání svého účtu.

Neregistrované osoby mají povinnost seznámit se s pravidly v takovém rozsahu, který odpovídá jejich pohybu na webových stránkách fóra a jejich využívání informací a stanovené zásady dodržovat. Zejména jsou povinni dodržovat odstavec 4 části I. Všeobecná ustanovení. Pokud neregistrované osoby neakceptují požadavky, vyplývající pro ně z těchto pravidel, mají za povinnost opustit webové stránky fóra.

4 Všichni návštěvníci fóra se zavazují získané informace a materiály jako např. návody, schémata, postupy, fotografie, údaje o členech a jejich vozidlech aj. využívat pouze pro svou potřebu. Zavazují se, že nebudou tyto materiály a informace rozšiřovat mimo rámec Kia Clubu CZ/SK bez výslovného souhlasu vlastníka či autora.

5 Provozovatel webhostingu, majitel fóra, majitel domény, administrátor či moderátor není odpovědný za obsah příspěvku a nemusí se ani s jeho obsahem či formou ztotožnit.II. Registrace na fóru

1 Registrací na tomto fóru se dále členové zavazují:
 • akceptovat rozhodnutí administrátorů a moderátorů bez výjimky
 • jednat a komunikovat bez vulgárních či neslušných projevů
 • zdržet se jakýchkoliv urážek, osočování nebo výsměšných projevů vůči ostatním členům fóra


2 Svou registrací členové rovněž vyjadřují souhlas, že veškeré jejich příspěvky jsou majetkem fóra a nelze tedy nárokovat jejich smazání po zrušení účtu člena na fóru.

3 Každý návštěvník fóra, mající zájem o registraci, si smí vytvořit pouze jeden účet. V případě neúspěšné registrace (návštěvník neobdržel zpětně aktivační email, uvedená emailová adresa není platná apod.) je potřebné kontaktovat administrátora na emailu info(zavináč)kia-club.org. Opětovné zaslání aktivačního emailu si můžete rovněž vyžádat zde (Klikni na odkaz).

4 Veškeré neaktivované účty budou do 14dní od data registrace automaticky smazány.

5 Veškeré aktivované avšak nepoužívané účty budou automaticky bez jakéhokoliv upozornění smazány po 6 měsících od data posledního přihlášení.

6 Veškeré účty vytvořené v nesouladu s těmito pravidly budou smazány bez upozornění.III. Zapomenuté heslo

Při zapomenutí hesla si členové vyžádají nové heslo přes automat fóra (Klikni na odkaz). Není-li tento postup úspěšný, je možné vyžádat si nové heslo u administrátora na emailové adrese emailu info(zavináč)kia-club.org.IV. Příspěvky (tvorba témat a příspěvků)

1 Vysvětlení pojmů:

Téma = souhrn příspěvků, kde první příspěvek autora tématu určuje téma diskuze; každé téma má svůj název a podle obsahu je zařazeno do příslušné sekce

Příspěvek = jednotlivé reakce členů či autora v daném tématu; reakce jsou zpravidla textové, mohou mít přílohu, obrázek, odkaz apod.

Offtopic = příspěvek či téma nesouvisející s danou diskuzí v příslušném tématu či zaměřením fóra (Klikni na odkaz)

2 Při zakládání témat jsou členové povinni dodržovat tato pravidla:
 • než se založí nové téma, ověří si člen pomocí vyhledávací funkce fóra (Klikni na odkaz) , zda diskuze na ono téma již neexistuje
 • nadpis tématu (předmět) člen volí výstižně tak, aby bylo jasné, o čem má být následná diskuze (nadpisy typu Problém, Dotaz, Pomoc, … nejsou dostačující)
 • při psaní je potřebné používat výchozího nastavení formátu písma, pro zvýraznění části textu je možno použít odlišného formátu či zbarvení textu
 • při potřebě upravit obsah svého vlastního předchozího příspěvku, je nutné využít editaci přes tlačítko „Upravit“ a změnu zvýraznit třeba barevně; nepovoluje se psaní dalšího nového příspěvku s původním textem
 • tlačítko „Citovat“ je povoleno používat jen v případě, že člen nereaguje na poslední aktuální příspěvek v daném tématu
 • tlačítko „Ohlásit“ v daném příspěvku je možné použít jen v případě nahlášení příspěvku, který je v rozporu s těmito pravidly
 • doporučuje se nevytvářet zbytečně Offtopic příspěvky v diskuzích v jednotlivých tématech
 • Offtopic téma je možno založit zde (Klikni na odkaz)

3 Zdvojené příspěvky budou mazány bez upozornění. Administrátor či moderátor fóra může sloučit dvě obsahově obdobná témata do jednoho.V. Mazání témat / příspěvků

Člen fóra nemá administrační oprávnění mazat vlastní témata / příspěvky. Může je pouze upravit a smazat jejich obsah. V případě nutnosti smazání požádá člen o vymazání administrátora či moderátora fóra přes SZ (soukromou zprávu).VI. Přílohy v příspěvcích

1 K příspěvkům je možné připojit přílohu (obrázek, dokument, …) v případě, že budou splněna tato pravidla:
 • velikost přiloženého souboru nepřesáhne 384kB
 • velikost přiloženého obrázku není větší než 1920 x 1920 obr. bodů
 • počet příloh na jeden příspěvek není větší než 10
 • počet příloh na jednu SZ (soukromou zprávu) nepřesahuje 5

2 Nevhodné přílohy (warez, apod.) budou bez upozornění smazány.VII. Podpisy v příspěvcích

1 K příspěvkům je možnost připojit automatický podpis, který musí splňovat tyto podmínky:
 • maximální počet znaků v podpisu 255
 • maximální počet povolených odkazů v podpisu 1
 • maximální povolená velikost písma v podpisech 150%
 • maximální počet smajlíků v podpisu 5
 • maximální velikost obrázku v podpisu 300 x 30 obr. bodů

2 Podpis je vhodné volit tak, aby výrazně nenarušoval diskuzi a zároveň aby nebrzdil načítání dat fóra.VIII. Avatar

1 Člen ke své prezentaci může využít tzv. Avatar (Klikni na odkaz), který musí splňovat tyto podmínky:
 • maximální velikost obrázkového souboru 11000B
 • minimální velikost obrázku 20 x 20 obr. bodů
 • maximální velikost obrázku 120 x 90 obr. bodů

2 Avatar je vhodné volit tak, aby výrazně nenarušoval diskuzi a zároveň aby nebrzdil načítání dat fóra.

3 Nevhodné Avatary budou bez upozornění smazány.IX. Osobní galerie

1 Člen fóra si může založit vlastní osobní galerii za využití prostředků fóra. Do této osobní galerie smí vkládat pouze fotografie související s diskuzí či zaměřením fóra. Nahrávané obrázky musí splňovat tyto podmínky:
 • velikost přiloženého souboru nesmí přesáhnout 384kB
 • velikost přiloženého obrázku nesmí být větší než 1920 x 1920 obr. bodů
 • maximální počet obrázků v jedné galerii je stanoven na 100

2 Nevhodné obrázky budou odstraněny bez upozornění.X. Virtuální garáž

1 Člen fóra si může přidat vlastní vůz / motocykl do naší virtuální garáže fóra. K vozu či motocyklu smí vkládat pouze fotografie s ním související. Nahrávané obrázky musí splňovat tyto podmínky:
 • velikost přiloženého souboru nesmí přesáhnout 384kB
 • velikost přiloženého obrázku nesmí být větší než 1920 x 1920 obr. bodů
 • maximální počet obrázků v jedné galerii je stanoven na 70

2 Nevhodné obrázky budou odstraněny bez upozornění.XI. Varování / Ban

1 Vysvětlení pojmů:

Varování“ je nástroj administrátorů a moderátorů sloužící k upozornění člena fóra na to, že porušil některé z pravidel fóra. Spočívá v uvedení přidělení varování v daném příspěvku a jeho zdůvodnění. Obdobně je udělení varování a jeho zdůvodnění uvedeno v samostatném tématu k tomuto založenému. Současně se varování objeví pod avatarem příslušného člena.

Ban“ znamená zablokování účtu člena, který zásadním způsobem porušil některé z pravidel fóra. První varianta banu je „ban dočasný“, kdy člen fóra nemůže dočasně využívat svůj vlastní účet pro přihlášení do fóra. Za hrubé porušení pravidel fóra je možno udělit „trvalý ban“ jak na účet člena, tak na jeho aktuální internetový přístup.

2 Nastavení systému varování:
 • platnost jednoho varování 30 dní
 • udělení dočasného banu je prováděno automaticky po obdržení 2 varování
 • platnost dočasného banu je 7200minut = 5 dníXII. Přístup do sekcí s omezeným přístupem

Na fóru existuje několik sekcí, které nejsou přístupné všem. Pro získání přístupu je nutné splňovat některé z níže uvedených podmínek:

Sekce prodejců – v této sekci můžou přispívat pouze registrovaní členové fóra s 10 a více příspěvky; toto omezení vzniklo z důvodu nekalé soutěže některých prodejců

Inzertní sekce – v této sekci můžou přispívat pouze registrovaní členové fóra s 10 a více příspěvky; více informací viz. část pravidel XIV. Inzerce na fóruXIII. Přístup k manuálům, schématům

1 Přístup do této sekce je od 03/2023 umožněn všem registrovaným členům fóra

2 Administrátor fóra Kia-Club.org si vyhrazuje právo odebrat komukoliv přístup do této sekce v případě porušení pravidel fóra a v jiných závažných případech, které nepřímo porušují pravidla fóra.XIV. Inzerce na fóru

1 Toto fórum není inzertní server, a proto je povoleno zasílat inzeráty pouze členům, kteří mají více jak 10 příspěvků. Inzerci členové umisťují výhradně do sekce k tomu určené (Klikni na odkaz). Inzeráty mimo tuto sekci budou bez upozornění smazány.

2 Provozovatel webhostingu, majitel fóra, majitel domény, administrátor či moderátor není odpovědný za původ a stav inzerované služby / věci, jakož i za solidnost a hodnověrnost obsahu inzerátu. Za inzerát plně odpovídá pouze prodávající.

3 Pravidla platná pro inzertní sekci:
 • na fóru je zakázáno prodávat zboží pocházející z trestné činnosti
 • nadpis tématu (předmět) je nutné volit výstižně tak, aby bylo jasné, co se prodává, nabízí nebo požaduje, shání (hledá)
 • pro prodej či koupi věci si člen v sekci inzerce založí vlastní téma; doporučuje se nepoužívat témata jiných členů, i když jsou ke stejné problematice (např. prodává se stejný díl)
 • inzertní témata nejsou diskusní témata, cena stanovená prodávajícím či kupujícím je věc inzerenta
 • Offtopic diskuze v inzerátech bude mazána bez upozornění
 • při podání inzerce se doporučuje uvést alespoň orientační cenu a připojit případně fotografii prodávané věci
 • inzerent je povinen označit inzerát za neplatný v případě, že inzerovaná věc je již prodaná a nebo člen již nemá zájem o koupi; inzerát bude následně smazán administrátorem či moderátorem bez upozornění.XV. Reklama na fóru

1 Bez souhlasu administrátorů a moderátorů fóra není možno svévolně umístit do témat, příspěvků a podpisů reklamu na služby či výrobky. Totéž platí pro skrytou reklamu.
2 Reklamu lze umístit pouze do této sekce (Klikni na odkaz)
3 Pravidla platná pro reklamní sekci:
 • zaměření reklamy musí odpovídat zaměření toho fóra, nelze nabízet produkty a služby, které nemají nic společného s automobilismem
 • nadpis tématu (předmět) je nutné volit výstižně tak, aby vypovídal o obsahu reklamy
 • Offtopic diskuze v reklamních tématech bude mazána bez upozornění
 • předem neschválená reklamní témata či reklamní témata nesplňující tato pravidla budou mazána bez upozornění

4 Sekce Reklama je automaticky promazávana jednou za půl roku


XVI. Poplatky za provoz fóra

Provoz fóra je hrazen z dobrovolných příspěvků členů fóra. V žádném případě si nelze po zaslání sponzorského daru nárokovat výjimku z těchto pravidel. Více informací k příspěvkům na klubový účet je uvedeno zde (Klikni na odkaz)XVII. Statusy a virtuální medaile

Člen fóra muže získat postupně různé statusy dle počtu příspěvků či jeho celkové činnosti vykonané pro klub.
1 Statusy přidělené dle počtu příspěvků:
 • Nováček ... 0 - 9
 • Uživatel fóra ... 10 - 99
 • Přispěvatel fóra ... 100 - 199
 • Fanda vozů Kia ... 200 a více

2 Statusy přidělené na základě splnění určitých podmínek:
 • Sponzor - o status může zažádat člen fóra, který přispěl na provoz fóra či chod klubu dle pravidel uvedených v tomto tématu (Klikni na odkaz) Status je platný pouze pro aktuální kalendářní rok. Členům fóra se statusem Sponzor se na fóru nezobrazuje reklama třetích stran.
 • KIA Family - status udělovaný na základě volby ostatních členů této skupiny, rozhodující kriteria:
  1. jste aktivním členem fóra Kia-club.org
  2. máte vyplněn uživatelský profil a vůz v naší Virtuální garáži
  3. jezdíte na klubem pořádané srazy / minisrazy
  4. propagujete náš klub, ať už umístěním samolepky s adresou klubu na své vozidlo nebo pořádáním minisrazů apod.
  5. návrh na přidělení statusu dávají ostatní členové skupiny KIA Family
  6. status není trvalý a lze ho odejmout (třeba z důvodu hrubého porušení pravidel fóra, dlouhodobější neaktivity atd.)
  7. společně s tímto statusem získáváte přístup do privátní diskuzní sekce a privátní foto galerie
  Pozn.: status není trvalý a lze ho odejmout po nedodržení některého z výše zmíněných bodů či hrubém porušení pravidel fóra; při schvalování statusu lze v určitých případech udělat výjimku a nepožadovat splnění všech bodů; člen skupiny KIA Family získá přístup do privátní klubové sekce a privátní klubové galerie

3 Virtuální medaile:
 • Image ImageImage Srazové medaile - jsou uděleny pouze účastníkům "hlavních" srazů Kia-club.org
 • ImageImageImage Soutěžní medaile - jsou uděleny pouze účastníkům klubových soutěží na základě jejich umístění
 • Image Sponzorské prasátko - obdrží každý člen fóra, který je držitelem statusu Sponzor pro aktuální kalendářní rok
 • Image Trezor - tuto medaili může obdržet pouze člen, který obdržel 5, 10, 15, ...atd. zlatých prasátek
 • Image Nejvzdálenější účastník srazu - medaili může obdržet pouze jeden účastník kteréhokoliv srazu, který ujel z místa bydliště na sraz minimálně 200km a více, medaili obdrží člen s největší vzdáleností, který má ve svém profilu vyplněné město trvalého bydliště a je registrovaným účastníkem konkrétního srazu
 • Image Osobnost klubu - medaili může obdržet pouze osoba splňující následující podmínky:
  1. jste minimálně 3 roky registrován(a) na http://www.kia-club.org
  2. máte status KIA Family
  3. jste členem, který se zásadně zasadil o propagaci či jinou podporu našeho klubu (získávaní partnerů, pořádání srazů, ...)
  4. na udělení medaile se můžete nominovat sám/sama či můžete být nominován(a) člen se statusem KIA Family, administrátorem či moderátorem
  5. o udělení medaile rozhodne hlasování členů skupiny KIA Family, administrátora a moderátorů, aby bylo hlasování právoplatné, musí se ho zúčastnit 80% uvedených hlasujících
   Pozn.: medaili lze odejmout v případě hrubého porušení pravidel fóra
 • Image Organizátor srazu - medaili může obdržet pouze organizátor srazu, kterého se zúčastnilo 8 a více členů Kia-club.org nebo 6 a více vozů členů Kia-club.orgPoslední aktualizace: 12.3.2023
Důvod:Zrušena nutnost žádat o přístup k manuálům, sekce jsou nyní volně přístupné registrovaným členům fóra. Zvýšení limitu velikosti a rozlišení nahrávaných obrázků na 384kB a 1920x1920 obr. bodů.
User avatar
Beda Male
Administrátor
Years of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membershipYears of membership
 
Posts: 8401  Topics: 327
Joined: 04.09.2007
Location: Dubí  Czech Republic (cz)
1. sraz Kia-Club.org (1) 2. sraz Kia-Club.org (1) 3. sraz Kia-Club.org (1) Mogul Safety Cup 2009 (1) 4. sraz Kia-Club.org (1) 5. sraz Kia-Club.org (1) 6. sraz Kia-Club.org (1) 7. sraz Kia-Club.org (1)
8. sraz Kia-Club.org (1) 9. sraz Kia-Club.org (1) 10. sraz Kia-Club.org (1) 11. sraz Kia-Club.org (1) 12. sraz Kia-Club.org (1) 13. sraz Kia-Club.org (1) 14. sraz Kia-Club.org (1) 15. sraz Kia-Club.org (1)
16. sraz Kia-Club.org (1) 17. sraz Kia-Club.org (1) 18. sraz Kia-Club.org (1) 10. výročí Kia Clubu (1) 19. sraz Kia-Club.org (1) 20. sraz Kia-Club.org (1) 21. sraz Kia-Club.org (1) 22. sraz Kia-Club.org (1)

Kia Stinger (2017)
86000 km @ 10.2 l/100km

 • Finanční podpora Kia-Club.org
  CZ: Číslo účtu / kód banky: 2600362987/2010
  SK: Příkaz zadejte jako SEPA platbu (nikoliv jako platbu do zahraničí). Pro SEPA platbu je potřeba zadat číslo účtu ve formátu IBAN. IBAN: CZ9220100000002600362987 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

Return to Všeobecný pokec / General Discussion

Who is online

Users browsing this forum: No registered users